روژه گارودی چگونه مسلمان شد؟

روژه گارودی در سال (۱۹۱۳م) در مارسی فرانسه به دنیا آمد. او ابتدا به حزب کمونیست فرانسه گروید. در سال‌های ۱۹۴۵-۱۹۵۱م عضو مجلس مؤسسان فرانسه بود و در سال ۱۹۵۶م به مجلس ملی راه یافت. در سال (۱۹۵۹م) به عضویت مجلس سنا در آمد. در سال (۱۹۶۳م) دکترای فلسفه گرفت. در جنگ‌جهانی دوم در شهر جلفه‌ی الجزایر به عنوان اسیر جنگی زندانی شد. بعد از تحقیق در مورد ادیان مختلف، سرانجام در سال ۱۹۸۲م به اسلام گروید و نام اسلامی رجاء را برای خود برگزید.

روژه گارودی بخاطر نوشته‌ها و مواضع سیاسی‌اش به عنوان منکر هولوکاست، شهرت فراوانی دارد. بیش از بیست کتاب دارد و کتاب تاریخ یک ارتداد اوبه فارسی نیز ترجمه شده است.
روژه گارودی در مورد مسلمان شدن‌اش می‌گوید: «من جزء مجموعه‌ی از نظامی‌های فرانسه بودم که در انقلاب سال (۱۹۶۰م) در الجزایر با الجزایری‌ها می‌جنگیدم و گروهی از مجاهدین مسلمان مرا به اسارت گرفتند. فرمانده‌ این گروه یکی از مجاهدین را مامور کرده بود تا مرا در کوه اعدام کند. وقتی با آن مجاهد مسلمان تنها ماندم از من پرسید: “تو با خودت اسلحه داری؟” پاسخ دادم: نه! اسلحه همراه ندارم. آن مجاهد گفت: “پس چطور کسی را که با خود اسلحه ندارد، بکشم؟” و آن‌گاه مرا آزاد کرد. این ماجرا سال‌ها ذهن و دلم را به خود مشغول کرده بود و همیشه آن را به خاطر می‌آوردم و سرانجام به تحقیق درباره‌ی اسلام پرداختم و یقین پیدا کردم که آن مجاهد با الهام از عقیده‌ و اخلاق اسلامی، با من چنان برخوردی داشته و این رویداد بیش‌ترین تأثیر را در مسلمان‌شدن من (که تمام دنیا را تکان داد) – داشته است».
سخنانی از روژه گارودیتنها در پیروی از اسلام است که جهان کنونی می‌تواند راهی برای بیرون آمدن از بحران بیابد.کلید اصلاح جهان در دست اسلام است.این دین بزرگ دو ویژگی بسیار مهم دارد: تسلیم و انقیاد و داشتن روح جمعی.قرآن از ما می‌خواهد که در تمام اتفاقات و حوادث، نشانه‌های پروردگار و سمبولی از یک وجود متعالی که ما، طبیعت و جامعه را به حرکت در می‌آورد، بیابیم.هدف اصلی دین دست‌یابی به یک نظم و هماهنگی و وحدتی است که از جانب الله متعال صادر شده و دوباره به او باز می‌گردد.امروزه غرب بیش از هر زمان دیگری نیازمند اسلام است.اسلام است که می‌تواند به زند‌گی مفهوم و به تاریخ معنا ببخشد.در جوامع غربی ما که فردگرایی شکاف‌های عظیمی را در آن ایجاد کرده است؛ اسلام می‌تواند امید را در این جامعه که به سمت خودکشی روان است، احیا کند.اسلام هرگز بین علم و ایمان دیواری بنا نکرده است، برعکس آن‌ها را به عنوان مجموعه‌ی جدا ناپذیر از هم به هم پیوند داده است.


موقع هدايت شدگان فیسبوک