آیا همچون چیزی ممکن است؟ فکر کنید وبیندیشید تا رستگار شوید: ای برادر شیعی یکمی فکر واندیشه بکن زیرا که خداوند برای تو عقل داده است آیا این با عقل با این موافقت می کند که پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم

23 سال مردم را بدین اسلام دعوت بکند وبعد از آن پیامبر صلی الله علیه وسلم از دنیا رحلت بکند ,وکسی ایمان نیاورد, مگر 4 نفر ویا 5 نفر ویا 7 نفر وبقیه همه کافر ویا منافق باشند .

آیا این دلالت نمی کند که پیامبر صلی الله علیه وسلم در دعوت خودش شکست خورده است .زیرا کسی براو ایمان نیاورده مگر عده ای بسیار کمی و بقیه همه یا کافر ویا منافق بودند .

ای برادر کمی فکر بکن !!!!

اگر یک مدرسه 500دانش آموز داشته باشد, وفقط 4 نفر آنها قبول شنود وبقیه یعنی 496 نفر دیگر مردود شوند. مردم درباه ی این مدرسه چه فکر می کنند ؟

می گویند دست اندر کاران این مدرسه از مدیر ومعلمهایش وغیره بخوبی انجام وظیفه نکرده اند .

پس چطوری ما این حکم را بر رسول خدا می کنیم, در حالی که خداوند او را خاتم پیامبران ,و سید انبیاء وافضل همه ی انسانها وبرای او قرآن نازل کرده ,وبرای او معجزه قرار داده است .

آیا به ذهن انسان خطور می کند که بگوییم پیامبر صلی الله علیه وسلم با این همه یاری از خداوند در دعوت خودش به مردم شکست خورده است

پس چطوری خداوند می گوید: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا) المائدة: ٣

من از شما راضی شدم وبرای شمادین اسلام انتخاب کردم , در حالی که ایمان آورندگان تعدادشان انگشت شمار است .

چطور با عقل جور می شود .پس اسلام را چه کسانی بعد از پیامبر گسترش داده اند ؟

اگر بگوییم امامان ! این یک تهمت ودروغ است چونکه به گفته ی خود امامان حکومت وقت بر آنها ظلم می کرده است .حتی خود مهدی الموعود علیه السلام از ترس حکومت وقت غایب شده است . پس این اسلام چطوری گسترش پیدا کرده است وبه دست ما رسیده است .

فکر کنید وبیندیشید تا رستگار شوید!!!!!!