نگاه بکن یک وزنه بردار ایرانی چگونه از غیر خداوند متعال کمک می طلبد : ای برادر شیعی محبوب: خداوند به ما دستور داده تا فقط او را عبادت بکنیم.

پس هر شخص مسلمان در نمازش می گوید: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)الفاتحة: ٥  

تو را پرستش می کنم واز تو کمک می خواهم.

ولکن با تأسف بسیار زیاد این وزنه بردار ایرانی بجای اینکه از خداوند متعال کمک بخواهد از  ( مهدی .............علی بن ابی طالب..............ابو فضل عباس.. علیهم السلام جمیعا کمک می طلبد .

وسؤال اینجاست که چرا این وزنه بردار از خدای یکتا طلب کمک نکرد .

برای نگاه کردن اینجا را فشار دهید .