بنام خداوند بخشنده ى مهربان وبا سلام ودرود بى پایان بر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم و آل او الطاهرین و اصحاب او رضی الله عنه اجمعین وبرکسی که بر گریق آنها می رود تا خداوند همه آنها را در بهشت برین جمع کند واو کریم وبسیار بخشنده است.

وبعد:

بدرستی که دوست داشتن آل بیت رسول صلی الله علیه وسلم جزء ایمان است آنها را دوست ندارند مگر مؤمن وبا آنها دشمنی نمکند مگر انسانهای که منافق هستند.

وبدرستى جيل اول از آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل :على وفاطمه وحسن وحسين رضى الله عنهم كه به آنها بشارت بهشت داده شده است.

پس آنها جزئى از اهل سنت وجماعت هستند وآنها وصحابه اركان سنت هستند. 

و همه ى اينها قلب كسانى كه با اهل سنت وجماعت كينه دارند سرد نمى كند , و مى گویند : اهل سنت بر اهل بیت ظلم کردند وتراث آنها را حفظ نکردند, و چیزهای دگری که به اهل سنت طهمت های ناروا می زنند.

مثل: عبد الحسین موسوی صاحب کتاب :مراجعات ونص اجتهاد از این طهمتها دور نیست.

پس بر اهل سنت واجب است كه اين طهمتها را از خود دور بكنند براينها جواب قانع كننده اى بدهند. تا اين طهمتها از آنها رفع شود.

 

 

ببينيم الآن كه چگونه اهل سنت و جماعت از تراث و احادیث اهل بیت رضوان الله علیهم می گیرند.

بدرستی جمع زیادی از علمای اهل سنت بسیاری از مسایل عقیده را از گفته های آل بیت می گیرند .

مثل جعفر صادق علیه السلام: (قرآن کلام خدا است ومخلوق نیست واز او نازل شده و به او به سوی او بر می گردد[1].

 

وهمچنین اعتماد اهل سنت وجماعت بر روایات آل بیت بشکل بسیار زیاد است.

مثلا: روایات علی علیه السلام در صحیح بخاری رحمه الله با تکرار (98) وبدون تکرار (34) حدیث آمده است  وروایات او در صحیح مسلم (38) می باشد.

و وقتى حساب مى كنيم مى بينيم كه (72) حديث از على عليه السلام در اصح كتاب بعد از قرآن نزد اهل سنت است .

ووقتى نگاه می کنیم به اصح کتاب نزد شیعه وآن هم اصول کافی است فقط (66) حديث وجود دارد.

آيا كسى هست كه بگوید چه کسانی بیشتر روایت کرده اند وچه کسی کمتر ؟

واين بدون در نظر گرفتن صحيح بودن روايات در اصول كافى است و گرنه بیشتر روایتهایی که از علی علیه السلام در اصول کافی است ضعیف است.

 

 

و اما روايات على رضى الله عنه در كتابهاى سنت بيشتر از روايات ابوبكر رضى الله عنه است.

و همچنین بیشتر از روایات عمر رضی الله عنه است.

و همچنین روایات او چر کتابهای سنت بیشتر از روایات عثمان رضی الله عنه است.

و مخفى نمى كنم كه روايات على رضى الله عنه بيشتر از رواياتهاى ابوبكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم جميعا است.

پس عدالت وانصاف از این بیشتر هست؟

و آیا درست است که بگوییم اهل سنت دشمن ابوبکر وعمر وعثمان رضی الله عنهم هستند, چونکه احادیث علی را بیشتر روایت کرده اند

و اما فطمع رضى الله عنها يک حدیث در صحیح بخاری[2] او روایت شده است ولکن در اصول کافی حتی یک حدیث از او روایت نشده است درحالی که اصول کافی 9 جلد است.

پس این درست است که بگوییم شیخ کلینی صاحب اصول کافی ناصبی است چون هیچ حدیث از فاطمه روایت نکرده ودر حق او ظلم وجفا کرده است.

و اما حسين رضى الله عنه دوحديث از پدرش روایت می کند که این دو حیث در صحیح بخاری[3] و مسلم یعنی روی هم چهار (4) حدیث می شود.

و اين در حالى است كه در اصول كافي فقط يک حدیث از حسین ویک حدیث از حسن روایت شده است.

و آیا جایز است که بگوییم شیخ کلینی صاحب اصول کافی واین کتاب نزد شیعه صحیح ترین کتاب است ناصبی است چون در حق حسن وحسین که آنها جوانان بهشت هستند جفا کرده است.

والآن به روایتهای امام بزرگ ومحدث بزرگ محمد باقر علیه السلام نگاه می کنیم .

پس روایتهای او در کتابهای نه گانه[4] حدیث اهل سنت (240) حدیث است.

وباییم الآن با همدیگه روایتهای محمد باقر علیه السلام وروایتهای بهترین شخص بعد از پیامبران علیهم الصلاة والسلام  یعنی ابوبکر صدیق رضی الله عنه مقایسه کنیم. تا بدانیم که اهل سنت منصف هستند.

ولکن حق عزیز وانصاف مشکل!!!

پس اینها حق را نمی فهمند واز حقیقت فرار می کنند.

رويات محمد باقر رحمه الله در صحيح مسلم (19) در حالى كه روايات ابوبكرصديق رضى الله عنه (9) آيا از اين انصاف بيشترى هست!

 

و همچنین روایتهای محمد باقر رحمه الله که خداوند ما واو را در بهشت برین یکجا کند در سنن نسایی (56) واین در حالی است که رایتهای ابوبکر صدیق رضی الله عنه فقط (22) است.

آیا این درست برای انسان منصف که بگوید اهل سنت ناصبی و بر اهل البیت رسول الله صلد الله علیه وسلم جفا کرده اند .

 

 

والآن به روايتهاى جعفر صادق رحمه الله در كتابهاى نه گانه اهل سنت (143) حدیث است و همچنین روایتهای او جمع آوری شده ویک باحث در دانشگاه جامعه الاسلامیه در مدینه منوره رساله دکتوراه دراین باره نوشته است. و این در حالی است که علماهای حوزات این دانشگاهها را به وهابیت متهم می کنند ومی گویند که اینها جعفر صادق را دوست ندارند.

وهمچنین از همه مهمتر این است که (ابن کثیر سنی مذهب)[5] می گوید سند حدیث طلایی (الذهبية) بدرستي صحيح ترين سند از جعفر از محمد از على از حسين از على بن ابي طالب رضي الله عنهم جميعا[6] است.

 

وهمچنین اصحاب کتابهای حدیث معتمد نزد اهل سنت (صحیح مسلم و سنن ابو داود وسنن ترمذي و سنن نسايي و سنن ابن ماجه ) از امام جعفر صادق رحمه الله حديث روايت كرده اند, مگر امام بخاری که فقط دو حدیث از او در ادب مفرد روایت کرده است.

شايد كسى سؤال بگیرد چرا امام بخاری در کتاب صحیحش از جعفر حدیث روایت نکرده است.

می گوییم چرا بخاری از امام ابی حنیفه وامام شافعی وامام احمد حدیث روایت نکرده است.

آیا این جفا ونقص در حق آنها ست ویا اینکه امام بخاری می خواست شروطی داشت که می خواست بر آن  تطبیق کند.

 

 

 

اى بزرگان بدرستی که محدثین  (اهل سنت ) کتابهایی در فضایل وروایتهای آل بیت رسول الله صلد الله علیه وسلم نوشته اند.

مثلا : کتاب فضایل علی بن ابی طالب ( خصایص الکبری ) نیسنده امام نسایی رحمه الله .

وکتاب فضایل فاطمه رضی الله عنها مؤلف  سیوطی رحمه الله.

و همچنین در صحیح بخاری بابهای بسیای در فضایل آل بیت وهمچنین در صحیح مسلم ودیگر کتابها حدیثی اهل سنت بسیار زیاد است که در باره ی بالا بودن مقام اهل بیت نزد مسلمین صحبت می کند.

پس کجاست این جفا که موسوی وتیجانی و قزوینی و کورانی وغیر دم از آن می زنند وشهوتهای دنیوی چشمهای آنها را بسته وتا حق را نادیده بگیرند.

وبهترين كتابى كه در باره ى على رضى الله عنه نوشته شده است به شما معرفى مى كنم :

علی مرتضی رضی عنه(بررسی و تحلیل زندگانی خلیفه چهارم) نویسنده دکتر علی صلابی .

و همچنین نویسنده کتابی بنام خلیفه ی پنجم حسن رضی الله عنه دارد که مثل این کتاب نه نزد شیعه ونه نزد اهل سنت نوشته شده است.

وهمچنین نویسنده کتاب زندگی نامه حسین رضی الله عنه که بسیار کتاب مهمی است.

و شيخ محمد ابوزهره كتاب زندگی امام حعفر صادق رضی الله عنه دارد.

وهمچنین شیخ محمد ابو زهره از اهل بیت رضوان الله علیهم  دفاع می کند.

 

وهمچنین شیخ عثمان خمیس کتابی در باره ی حسن وحسین رضی الله عنهما وروایتهای آنها را در کتاب حچیث اهل سنت با وقت بسیار زیاد جمع آوری کرده است.

وبعد از این شیعه می گویند که او ناصبی و دشمن اهل بیت است.

برای اینکه او گفته ای شیعه ی جهان بیدار شوید.

همانطور که سید موسوی الموسوی آیت الله برقعی رحمهما الله گفته اند.

واما در تمام اهل اسلام اعتماد آنها بر حدیث جابر رضی الله عنه است .

واین حدیث از روایت جعفر صادق علیه السلام از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت می کند.

و بنابراين اهل سنت هر ساله حجشان را به روايت اهل بيت يعني جعفر صادق عليه السلام را به جا مى آورند.

پس چگونه آنها دشمن اهل بیت محسوب می شوند.

وبدرستی که کتابهای فقه پر از آراء عترت طاهره است.

مثلا : کتاب نیل الأوطار للإمام شوکانی.

المغنی لابن قدامة رحمه الله.

وهمچنین کتابها فقهی پر از آرای اهل بیت الطاهره است مثلا: کتاب نیل الأوطار تالیف امام شوکانی از کتاب طهارت (پاکیزگی) وتا همین طور کتاب نماز و روزه وزکات و حج و بدعت و جنایات و عتق (بردگی) و امهات اولاد( کنیزی که از او صاحب فرزند شدی) وقضاوت وغیره از احکام که به اعتبار آل بیت از علمای اهل سنت هستند آورده است و کتاب غایة المرام تالیف العبیکان و همچنین در بسیاری از فتوهایش از فتوای امام زید بن علی رضی الله عنه که شیعه ها در حق او جفا کردند و ان قچر به اهل بیت بودنش اهمیت نمی دهند فتواهای بسیاری از او ذکر می کند.

و اما در کتابهای تفسیر که آثارهای بسیاری است مثلا : کتاب تفسیر امام ابن کثیر  سوره صافات تفسیر این گفته خداوند: (إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين)از روایت جعفر علیه سلام است.

ودر تفسیر قرطبی تفسیر سوره آل عمران در تفسیر این گفته خداوند :( لا إله إلا هو العزيز الحكيم) و همچنین ( فاستجاب لهم ربهم ) و اين گفته ( الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً ) آمده است .

 ودر تفسیر سوره مایده و سوره الأعراف و سوره ابراهیم و سوره النحل همان طور که در پایین می بینید همه از روایتهای جعفر صادق در تفسیر این گفته های خداوند آمده است:

تفسير ابن كثير سورة الصافات آية 139 الجزء السابع صفحة رقم 34 طبعة دار إحياء التراث العربي

تفسير القرطبي سورة آل عمران آية 18 الجزء الرابع صفحة رقم 40 طبعة دار الكتب العلمية

 تفسير القرطبي سورة آل عمران آية 96 الجزء الرابع صفحة رقم 137 طبعة دار الكتب العلمية

 تفسير القرطبي سورة آل عمران آية 190 الجزء الرابع صفحة رقم 309 طبعة دار الكتب العلمية

 تفسير القرطبي سورة المائدة آية 27 الجزء السادس صفحة رقم 133 طبعة دار الكتب العلمية

تفسير القرطبي سورة الأعراف آية 199 الجزء السابع صفحة رقم 344 طبعة دار الكتب العلمية

تفسير القرطبي سورة إبراهيم آية 6 الجزء التاسع صفحة رقم 342 طبعة دار الكتب العلمية

تفسير القرطبي سورة النحل آية 97 الجزء العاشر صفحة رقم 174 طبعة دار الكتب العلمية

تفسير القرطبي سورة ( ن ) والقلم آية 1 الجزء الثامن عشر صفحة رقم 223 طبعة دار الكتب العلمية

تفسير القرطبي سورة ( ن ) والقلم آية 51 الجزء الثامن عشر صفحة رقم 254 طبعة دار الكتب العلمية

تفسير القرطبي سورة ( يس ) آية 1 الجزء الخامس عشرصفحة رقم 3 دار الكتب العلمية

تفسير القرطبي مقدمة المؤلف الجزء الأول صفحة رقم 1 دار الكتب العلمية

تفسير القرطبي سورة الفاتحة آية 1 الجزء الأول صفحة رقم 108 دار الكتب العلمية

تفسير القرطبي سورة الرحمن آية 31 الجزء السابع عشرصفحة رقم 110 دار الكتب العلمية

تفسير القرطبي سورة الجن آية 1 الجزء التاسع عشر صفحة رقم 1 دار الكتب العلمية

تفسير القرطبي سورة آل عمران آية 159 الجزء الرابع صفحة رقم 148 دار الكتب العلمية

وبالاتر از اینها اهل سنت همیشه برای جمع آوری آثارهای آنها بسیار کوشا بودند همان طور که اهل سنت بسیار کوشا بودند در جمع آوری آثاراصل اهل بیت که رسول الله صلی الله علیه وسلم می باشد , وهمچنین اهل سنت بسیار کوشش کردند تا دروغهایی که به جعفر صادق علیه سلام نسبت داده اند از او دور کنند.

همان طور که یکی از پیروان جعفر بیان می کند که جعفر علیه سلام انسانی صالح عابد وبا تقوا بود واز هر کجا مردم به دیدن او می آمدند, واز او یک کلمه می شنیدند و بر آن یک کلمه نودو نه کلمه اضافه می کردند و به اسم او در بین مردم نشر می دادند, ( واین روایت در کتب شیعه آمده است) والآن اگر ما به کتب شیعه ها نگاه بکنیم روایتهای ضد ونقیضی از جعفر علیه سلام است که انسان مسلمان از راست بودن آنها در حیرت می ماند, وامام صادق از اینها برئ است .

و خدایا ما همراه با زمره واهل بیت رسول الله محشور بگردان

والحمد الله رب العالمین.


[1] - ذكره اللاكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة والآجري في كتابه الشريعة وكذا ابن بطه وعند ابن ابي عاصم في كتابه السنة وذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية .

[2] - حدیها برقم (4462)

[3] - نگاه بکن : صحيح البخارى كتاب الجمعة برقم (1127) وكتاب فرض الخمس برقم (3091)

[4] - صحیح بخارد ومسلم وکتاب مسند امام احمد و کتاب سنن ابوداود ونسایی وترمذي وابن ماجه قزوينى كتاب موطاء امام مالك وسنن الدارمي.

[5] - صاحب كتاب البداية وانهاية في التاريخ وتفسير قرآن العظيم ,

[6] - نگاه بکن : كتابه الباعث الحثيث