به نظر دقيق جواب اين سؤالات كلا منفي است. زيرا در صدر اسلام طبقه خاصي به عنوان روحاني كه از ساير مردم ممتاز باشند نبوده، و تمام مسلمين موظف به تعليم و تعلم دين و نشر دين و امر به معروف بودند و انحصاري نبوده، چنانكه رسول خدا (ص) فرموده: «طلب العلم فريضة علي كل مسلم» و خداي تعالي اين وظايف را به گردن همه گذاشته، پس وظيفه خصوصي روحاني كدام است؟!

ثانيا، اگر وظيفه اي داشته انجام نداده، زيرا صدها سال است به توسط اين روحانيان ايجاد تفرقه بين مسلمين شده، و بيشتر از هفتاد فرقه بوجود آمده، و اين مدعيان تخصص، اسلام و مسلمين را به فرقه بازي و انحطاط كشيده اند. مثلا روحانيت در اول رساله هاي خود مي‌نويسد اصول دين تقليدي نيست بلكه تحقيقي است، ولي خود و پيروانشان در اصول دين و مذهب مقلد گذشتگان مي‌باشند. مثلا از هر كس اصول دين و مذهب را بپرسي مي‌گويد پنج است، اگر بپرسي چرا پنج عدد شده مدرك شما چيست. اصول دين بايد با دليل باشد آيا دليل آن را مي‌داني؟ چرا خدا در قرآن اين عدد را معين نكرده، آيا كجا رسول خدا(ص) و ائمه گفته اند كه اصول دين و مذهب پنج است؟ آيا خدا بايد اصول دين خود را معين كند يا آخوندها؟ خدا نفرموده اصول الدين والمذهب خمسة. در جواب عاجز مي‌مانند. آيا اصول دين و مذهب شما با اصول دين حضرت علي (ع) موافق است يا خير؟ آيا حضرت علي (ع) چون اسلام را از رسول خدا (ص) گرفت چرا نفرمود اصول دين و مذهب پنج است؟ آيا فرق اصول و فروع دين چيست و به چه دليل بايد پنج باشد نه كمتر و نه زيادتر، آيا خدا بايد اصول دين را معلوم كند يا روحانيون؟