چون من بالاي در مسجد تابلوي نئون بزرگي قرار داده بودم، كه با خط خوش نوشته شده بود: (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ) .

.بدرستى كه مسجد جاى عبادت خداوند است پس در عبادت برای او هیچ شریکی قرار ندهید.

آنان را خوش نيامده بود و پس از آن تابلو را به كلي از بين بردند، زيرا معتقد بودند كه در عبادت مي‌توان غير از خدا  مقربان و پيشوايان ديني را نيز خواند، و استغاثه به غير خدا اشكالي ندارد[1]!!!


[1] - سوانح الأيام ص98