من در خانواده اي شيعه ومعتقد به اصول تشيع بزرگ شده ام.همواره در مسائل مختلف کنجکاو بودم وبه تحقيق مي پرداختم ؛وچون در زمينه آموزش فعال بودم اگر به حقيقتي دست مي يافتم سعي مي کردم خانواده ام را نيز با اين حقايق آشنا سازم وهمواره خود وخانواده ام را با اين دعا تسلي مي دادم که "خدايا دوستان خود را دوستمان قرار بده واز دشمنانت دورمان کن."مطالعات فراواني داشتم،کتب مختلفي را خوانده ام حتي آيات قرآني را با ترجمه آن مطالعه مي کردم.درطي سالي که به مکه مشرف شدم سعي کردم از طريق کتب فارسي ديني که در عربستان منتشر مي شود بيشتر با عقايد اهل سنت آشنا شوم اما به دلايلي اين کتابها مرا قانع نمي کرد

تبليغات سوء عليه اهل سنت

شايد يکي از دلايلي که اين کتب مرا از نظر عقيدتي سيراب نمي کرد تبليغات سويي بود که توسط دولت جمهوري اسلامي در جامعه منتشر مي شد به همين منظور همواره به اهل سنت مانند گروه باطل مي نگريستيم. شبهاي متوالي را به دعا به درگاه خداوند پرداختم همواره از خداوند طلب هدايت مي کردم.خوشبختانه خداوند دعايم را مستجاب کرد. روزي به خريد ماهواره اقدام کردم تا برنامه هاي ماهواره را دنبال کنم که به طور اتفاقي با برنامه آقاي ملازاده (ابو منتصر) آشنا شدم؛وچون با دلائل قاطع وسخناني استوار به افشاي مسائلي مي پرداخت که من هميشه به دنبالش بودم سخنان او مرا قانع کرد به طوري که در کمتر از يک هفته به اذن خداوند هدايت يافتم.

 

***روش تبليغ مؤثر

چون هميشه من پاسخگوي سؤالات مختلف فرزندانم بودم توانستم با اعتماد به خداوند بزرگ که هميشه مرا از قعر ضلالت نجات داده توانستم فرزندانم را نيز به راه راست راهنمايى کنم.خود من شخصا ً روش تبليغ آقاي ملازاده رابسيار مؤثرتر از کتبي مي دانم که در ايام حج توسط دولت عربستان توزيع مي شود مي دانم؛ البته در ان زمان ملاحظه كردم كه روش برخورد عربهاى سعودى با زائرين ايراني مناسب نبود چون آنها به ايرانيها با کلماتي نظير مجوس صدا مي زدند وخصمانه برخورد مي کردند، و اين رفتار آنها مي تواند نتيجه معکوس داشته باشد زيرا شيعيان را در عقايد شرک آميز خودشان جريئتر مي کند. اين حقايق را بيان کردم چون خودم با اين گونه برخوردها روبرو بودم.

 

***در آخر

هم اكنون ما خانوادگي به مذهب اهل سنت روي آورده ايم وچون عمري با عقايد تشيع سپري کرده ايم سؤالاتي در اذهان ما شکل مي گيرد که در جواب آن با اصول تشيع دچار اشتباه مي شود مثلا ً چرا در وضو بايد پاهايمان را شست؟ ويا سجده سهو در کجا لازم است؟ و..و...که اميدوارم در سايت کتبي را قرار دهيد تا ما بتوانيم به آنها مراجعه کنيم واز تمام مردم دنيا ومؤمنين مي خواهم از آقاي ملازاده (ابو منتصر) حمايت کنند زيرا صحبتهاي افشاگرانه او کمک بزرگي در راهنمايى ما داشت. اميدوارم خداوند همه ما را رستگار کند. آمين

 

مصدر: سايت نوار اسلام